冠城钟表喷鼻港停牌 暂不悉缘故原由

3月29日动静,据财华社报导 ,冠城钟表珠宝(00256)停牌,以待刊发有关公司已经签署的和谈及须予披露的黑幕动静之宣布 。该股末了生意业务日收报1.26元。

bob平台登录-bobappp平台-bob游戏app
【读音】:

3yuè 29rì dòng jìng ,jù cái huá shè bào dǎo ,guàn chéng zhōng biǎo zhū bǎo (00256)tíng pái ,yǐ dài kān fā yǒu guān gōng sī yǐ jīng qiān shǔ de hé tán jí xū yǔ pī lù de hēi mù dòng jìng zhī xuān bù 。gāi gǔ mò le shēng yì yè wù rì shōu bào 1.26yuán 。